Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 01/06/2015 đến ngày 15/06/2015)

08/06/2015 | 00:00:00

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang
( từ ngày 01/06/2015 đến ngày 15/06/2015)
----------------------
Thứ hai, ngày 01 tháng 06:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp Chi bộ.
- PGĐ Lê Thị Nhứt : Sáng: Họp giao ban ngành Công Thương ở TP.HCM
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Dự họp UBND Tỉnh.
Thứ ba, ngày 02 tháng 06:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp UBND Tỉnh.
Chiều: Họp BCH Đảng ủy – Họp giao ban.
- PGĐ Lê Thị Nhứt : Chiều: Họp giao ban.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp BCH Đảng ủy – Họp giao ban.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Đi tiếp xúc cử tri huyện Kiên Hải từ ngày 02/6/2015 đền hết ngày 04/6/2015.
Thứ tư, ngày 03 tháng 06:
- PGĐ Lê Thị Nhứt : Chiều: Họp Chi bộ.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: Họp Chi bộ.
Thứ năm, ngày 04 tháng 06:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp UBND Tỉnh.
- PGĐ Lê Thị Nhứt : Sáng: Dự hội thảo: “ Hồng Kông – đối tác giao thương quốc tế”.
Chiều: 14h Làm việc với Phòng Kỹ thuật AT – MT về lĩnh vực ATVS Thực phẩm.  
Thứ sáu, ngày 05 tháng 06:
-  GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Kiểm tra nội dung chuẩn bị hội nghị điển hình tiên tiến.
- PGĐ Lê Thị Nhứt : Sáng: 14h Làm việc với Phòng QLXNK về thực hiện nhiệm vụ của phòng 6 tháng cuối năm.

Thứ bảy, chủ nhật – ngày 06, 07 tháng 06: Nghỉ
Thứ hai, ngày 08 tháng 06:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ 10 tại Văn phòng Tỉnh ủy.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 8h Họp Nhóm thực hiện đề tài “ Xây dựng chương trình khoa học công nghệ ngành công thương”.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh Thông qua quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp Nông thôn tiêu biểu.
Thứ ba, ngày 09 tháng 06:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự Đại hội Đảng bộ xã Tây yên, huyện An  Biên.
- PGĐ Lê Thị Nhứt : Sáng: Dự hội nghị phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh 2014 – tại UBND Tỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2014 và triển khai kế hoạch 2015 tại UBND Tỉnh.
Thứ tư, ngày 10 tháng 06:
-  GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp BCĐ về phát triển thủy sản tại UBNDTỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự kiến họp Hội đồng khoa học tỉnh tuyển chọn đề tài khoa học 2016.
Thứ năm , ngày 11 tháng 06:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.
Thứ sáu, ngày 12 tháng 06:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Kiểm tra nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II vào 19/6/2015.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự họp cùng Giám đốc.
Thứ bảy, chủ nhật ngày 13, 14 tháng 05: Nghỉ
Thứ hai, ngày 15 tháng 06:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp các bộ phận chuẩn bị Đại hội Đảng.
-  PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp các bộ phận chuẩn bị Đại hội Đảng.
* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan./.
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018