Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang ( từ ngày 01/04/2015 đến ngày 15/04/2015)

03/04/2015 | 00:00:00


THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang
( từ ngày 01/04/2015 đến ngày 15/04/2015)
--------------
 

Thứ tư, ngày 01 tháng 04:
- 
GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự họp BCH Tỉnh ủy.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp Chi bộ.
Chiều: Họp giao ban Trung tâm khuyến công.
Thứ năm, ngày 02 tháng 04:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Họp Chi bộ & UBND Tỉnh ( Đ/c Đỉnh cùng dự)
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Đi Chúc tết Campuchia đến hết ngày 03/4/2015.
- PGĐ Lương Quốc Bình:  Hội nghị tại An Giang.
Thứ sáu, ngày 03 tháng 04:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh nghe tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Hội nghị tại An Giang.
Thứ bảy, chủ nhật – ngày 04, 05 tháng 04: Nghỉ
Thứ hai, ngày 06 tháng 04:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp BCH Tỉnh ủy.
Chiều: Dự họp Ban tổ chức lễ kỷ niệm 40 Năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Chiều: 13h30 Dự họp BCĐ đề án phát triển tài sản trí tuệ tại Sở khoa học và công nghệ.
Thứ ba, ngày 07 tháng 04 :
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Hội nghị cán bộ Sở lấy ý kiến giới thiệu BCH Đảng ủy khóa II, 2015 – 2020.
Chiều: Họp xử lý một số cửa hàng xăng dầu huyện Hòn Đất và Tân Hiệp.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự họp cùng Giám đốc.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự họp cùng Giám đốc.
Thứ tư, ngày 08 tháng 04:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh đối thoại với Doanh nghiệp 2015 ( Đ/c Bình - Phòng XNK và Đ/c Nhân - Phòng QLTM cùng dự).
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h30 Họp Thành viên thực hiện đề tài xây dựng Chương trình khoa học nâng cao trình độ công nghệ trong sản xuất công nghiệp.
Thứ năm , ngày 09 tháng 04:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự Đại hội Chi bộ Khối kỹ thuật.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Dự họp giao ban quý I - Hội đồng nhân dân 3 cấp tại Thị xã Hà Tiên.
Thứ sáu, ngày 10 tháng 04:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, ban dự làm việc với PCT. UBND Tỉnh Mai Văn Huỳnh về kế hoạch phát triển lưới điện của tỉnh 2015 – 2020 ( Phòng QLĐN chuẩn bị nội dung).
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự họp cùng Giám đốc.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự họp cùng Giám đốc.
Thứ bảy, chủ nhật ngày 11, 12 tháng 04: Nghỉ
Thứ hai, ngày 13 tháng 04:
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp bất thường BCH Đảng ủy lấy ý kiến giới thiệu BCH Đảng ủy khóa II, 2015 – 2020.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp BCH Đảng ủy.
- PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp BCH Đảng ủy.
Chiều: Dự Đại hội Chi bộ Khuyến công.
Thứ ba, ngày 14 tháng 04 :
- GĐ Huỳnh Văn Gành: Chiều: Dự họp ở UBND Tỉnh.
- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 7h30 Dự họp UBND Tỉnh thông qua các văn bản qui phạm pháp luật của Sở.
Thứ tư, ngày 15 tháng 04:
 GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp ở UBND Tỉnh.
* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này : Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan./.
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018