Từ khóaTìm theo
Chọn quận/huyện
STTThông tin doanh nghiệpLĩnh vực hoạt động
1

Cty CP TS Hiệp Phát

Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu- Châu Thành-Kiên Giang

Điện thoại: 3617226

Fax: 3617226

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến Thủy sản

Sản phẩm chính: Chế biến Thủy sản

2

Cty CP CB Thủy sản XK Ngô Quyền

Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu- Châu Thành-Kiên Giang

Điện thoại: 3942002

Fax: 3924331

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến Thủy sản

Sản phẩm chính: Chế biến Thủy sản

3

Cty CP Thực phẩm đóng hộp

Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu- Châu Thành-Kiên Giang

Điện thoại: 3616239

Fax: 3616255

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến Thủy sản

Sản phẩm chính: Chế biến Thủy sản

4

Cty TNHH Huy Nam

Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu- Châu Thành-Kiên Giang

Điện thoại: 3616128

Fax: 3616129

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến Thủy sản

Sản phẩm chính: Chế biến Thủy sản

5

Cty CP CBTS-XNK Kiên Cường

Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu- Châu Thành-Kiên Giang

Điện thoại: 3616835

Fax: 3.616.478

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến Thủy sản

Sản phẩm chính: Chế biến Thủy sản

6

Cty CP Thủy sản số 4

Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu- Châu Thành-Kiên Giang

Điện thoại: 3616752

Fax: 3616754

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến Thủy sản

Sản phẩm chính: Chế biến Thủy sản

7

Nhà máy Thực Phẩm Đóng hộp KTC

Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu- Châu Thành-Kiên Giang

Điện thoại: 3.617.725

Fax: 3.617.725

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến Thủy sản

Sản phẩm chính: Chế biến Thủy sản

8

Cty Cổ Phần Thủy sản NT

Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu- Châu Thành-Kiên Giang

Điện thoại: 2650900

Fax: 3616515

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến Thủy sản

Sản phẩm chính: Chế biến Thủy sản

9

Cty CP CB & Dich vụ Thủy sản Cà Mau

Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu- Châu Thành-Kiên Giang

Điện thoại: 3617191

Fax: 3616427

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến Thủy sản

Sản phẩm chính: Chế biến Thủy sản

10

Cty CP Thủy sản Tắc Cậu

Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu- Châu Thành-Kiên Giang

Điện thoại: 3617676

Fax: 3617136

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến Thủy sản

Sản phẩm chính: Chế biến Thủy sản

11

Cty TNHH Thủy sản Changhua

Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu- Châu Thành-Kiên Giang

Điện thoại: 3616539

Fax: 3616536

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến Thủy sản

Sản phẩm chính: Chế biến Thủy sản

12

Cty CP TS Bim

Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu- Châu Thành-Kiên Giang

Điện thoại: 3.616.072

Fax: 3.616.072

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến Thủy sản

Sản phẩm chính: Chế biến Thủy sản

13

Cty CP bao bì Hà Tiên

Địa chỉ: Ấp 8 Thước - Kiên Lương - Kiên Giang

Điện thoại: 3854236

Fax: 3853804

Lĩnh vực hoạt động: Dệt Bao bì

Sản phẩm chính: Dệt Bao bì

14

Cty CP xi măng Hà Tiên

Địa chỉ: Tỉnh lộ 11, ấp Hòn Chông, xã Bình An, H.Kiên Lương

Điện thoại: 3759357

Fax: 3759361

Lĩnh vực hoạt động: Sx xi măng

Sản phẩm chính: Sx xi măng

15

Cty cổ phần xi măng Kiên giang

Địa chỉ: Số 298, QL80, TT Kiên Lương, H.Kiên Lương

Điện thoại: 3853548

Fax: 3853546

Lĩnh vực hoạt động: Sx xi măng

Sản phẩm chính: Sx xi măng

  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018