Cty TNHH MTV Hương Giang

Địa chỉ: Tổ 4 - Ấp Hòa Phú - Mong Thọ - Châu Thành - KG

Điện thoại: 3627666

Fax: 3627777

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến Thủy sản

Sản phẩm chính: Chế biến Thủy sản

  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến 1
  • đăng ký hồ sơ thương nhân
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Quảng cáo phải 1
  • Quảng cáp phải 2