Cty TNHH Lương Thực Thuận Phát Kiên Giang

Địa chỉ: 65D1 Phạm Hùng - Tp. Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: 3692239

Fax: 3960039

Lĩnh vực hoạt động: Chế biến Gạo

Sản phẩm chính: Chế biến Gạo

  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến 1
  • đăng ký hồ sơ thương nhân
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Quảng cáo phải 1
  • Quảng cáp phải 2