Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

27/04/2016 | 00:00:00

Điện thoại: 0773.920.521 - Fax: 0773.861.722

Giám đốc: Ông: Trương Văn Cuội
Điện thoại: 0913.820.671

Phó Giám đốc: Ông: Võ Tuấn Kiệt
Điện thoại: 0949.151.679


  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018