Từ khóaTìm theo
Đơn vị ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Từ
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số / Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bản
2/10/2017
Thông tư quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa
2/10/2017
Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017
2/10/2017
Thông tư quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết
2/10/2017
Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
2/10/2017
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2/10/2017
Ban hành khung giá phát điện năm 2017
2/10/2017
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”
2/10/2017
Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự t
1/3/2017
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại
1/3/2017
Thông tư quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
12/16/2016
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
12/16/2016
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
12/16/2016
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
12/16/2016
Nghị định về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
12/16/2016
Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài
12/16/2016
Nghị định về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
12/16/2016
Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018
12/16/2016
Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017.
12/14/2016
Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
12/14/2016
Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương