Từ khóaTìm theo
Đơn vị ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Từ
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số / Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bản
8/1/2017
kế hoạch v/v đánh giá nội bộ 2017
8/1/2017
Kế hoạch thực hiện chương trình 08 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 120 của Bộ CT ..về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
8/1/2017
Kế hoạch triển khai NQ 05, 06 của BCH TW Đảng khóa XII
8/1/2017
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC 2017
8/1/2017
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC 2017
8/1/2017
KH v/v thực hiện Mục tiêu chất lượng 2017 của Sở 2017
8/1/2017
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC 2017
8/1/2017
Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề xuất khẩu 2017
8/1/2017
Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong sx, kd thực phẩm ngành CT quản lý 2017
8/1/2017
Kế hoạch công tác tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn ,..2017
8/1/2017
Kế hoạch tuyên truyền ngành Công thương 2017
8/1/2017
KH thực hiện NQ số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xd, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đđ, lối sống, những biểu hiện: ự chuyển hóa, tự chuyển hóa trong nội bộ
8/1/2017
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQTW 4, khóa XII và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
8/1/2017
Kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa" Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"
8/1/2017
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công tác phòng chống tham nhũng 2017
8/1/2017
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ 2017
8/1/2017
Kế hoạch thực hiện QĐ 47 của Bộ CT, và KH 09 của UBND tỉnh...về những nv, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển KTXH và dự toán NSNN 2017
8/1/2017
kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ trong cơ quan 2017
7/31/2017
Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
7/31/2017
về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
<<
...
12345
...
>>