Từ khóaTìm theo
Đơn vị ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Từ
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số / Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bản
8/1/2017
Báo cáo tổng kết thực hiện CT số 10 của Ban bt về nâng cao chất lượng SH đảng bộ và hướng dẫn số 09 của BTC TW về nội dung sinh hoạt Đảng bộ
8/1/2017
Kế hoạch v/v đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020
8/1/2017
Kế hoạch thực hiện Kh 17 của UB tỉnh về thực hiện KL 120 của Bộ CT
8/1/2017
Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tỉnh 2017
8/1/2017
Kế hoạch triển khai " Tháng hành động vì ATTP" 2017
8/1/2017
kế hoạch v/v đánh giá nội bộ 2017
8/1/2017
Kế hoạch thực hiện chương trình 08 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 120 của Bộ CT ..về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
8/1/2017
Kế hoạch triển khai NQ 05, 06 của BCH TW Đảng khóa XII
8/1/2017
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC 2017
8/1/2017
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC 2017
8/1/2017
KH v/v thực hiện Mục tiêu chất lượng 2017 của Sở 2017
8/1/2017
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC 2017
8/1/2017
Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề xuất khẩu 2017
8/1/2017
Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong sx, kd thực phẩm ngành CT quản lý 2017
8/1/2017
Kế hoạch công tác tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn ,..2017
8/1/2017
Kế hoạch tuyên truyền ngành Công thương 2017
8/1/2017
KH thực hiện NQ số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xd, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đđ, lối sống, những biểu hiện: ự chuyển hóa, tự chuyển hóa trong nội bộ
8/1/2017
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQTW 4, khóa XII và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
8/1/2017
Kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa" Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"
8/1/2017
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công tác phòng chống tham nhũng 2017
<<
...
12345
...
>>