Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Hiệu lực văn bảnCòn hiệu lực
Số kí hiệu91/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành8/28/2017
Ngày có hiệu lực8/28/2017
Người kýNguyễn Xuân Phúc

Đơn vị ban hành

Loại văn bản

Lĩnh vực

Thủ tướng Chính phủ

Nghị định

Khác

Tệp đính kèm

/Uploads/documents/vbpl/91.signed.pdf.crdownload