KH thực hiện NQ số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xd, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đđ, lối sống, những biểu hiện: ự chuyển hóa, tự chuyển hóa trong nội bộ

Hiệu lực văn bảnCòn hiệu lực
Số kí hiệu19-KH-DU
Ngày ban hành8/1/2017
Ngày có hiệu lực8/1/2017
Người kýNgô Công Tước

Đơn vị ban hành

Loại văn bản

Lĩnh vực

Sở Công Thương Kiên Giang

Văn bản khác

Khác

Tệp đính kèm

/Uploads/documents/vbpl/19-KH-DU_20170323034922104100.pdf