Từ khóaTìm theo
Đơn vị ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Từ
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số / Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bản
8/13/2015
Quyết định xử lý các cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện kinh doanh
8/13/2015
Quyết định bổ sung danh sách xử lý các cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện kinh doanh theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
7/14/2015
Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020
4/27/2015
Cấp kinh phí hỗ trợ lãi xuất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014 theo quyết định số 373a/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang
11/1/2014
Nghị định về kinh doanh xăng dầu
11/1/2014
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
6/1/2012
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều
2/1/2012
Nghị định sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
12/15/2009
Nghị định 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
1/15/2010
Về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
8/15/2013
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
10/15/2013
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
1/1/2013
Quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá
7/18/2007
Nghị định của Chính phủ quy định về sản xuất và kinh doanh thuốc lá
9/24/2004
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại
4/4/2006
Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
7/6/2007
Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương ...
3/12/2015
Quyết định về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"
8/13/2013
Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.
11/12/2009
Nghị định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng