Từ khóaTìm theo
Đơn vị ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Từ
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số / Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bản
8/28/2017
QUYẾT ĐỊNH 489/QĐ-UBND NĂM 2017 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, BÌNH XÉT THI ĐUA VÀ CHIA CỤM, KHỐI THI ĐUA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
8/14/2017
Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
2/10/2017
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2/10/2017
Ban hành khung giá phát điện năm 2017
2/10/2017
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”
2/10/2017
Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự t
12/16/2016
Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017.
10/14/2016
Quyết định phê duyệt "Quy hoạch hệ thống kho hàng hóa phục vụ phát triển công nghiệp chế biến Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"
10/14/2016
Quyết định về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá
10/14/2016
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ
10/14/2016
Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua Đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương
9/8/2016
Quyết định điều tra áp dụng biện pháp tự vệ.
9/8/2016
Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.
9/8/2016
Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ
9/8/2016
Quyết định bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
9/8/2016
Quyết định gia hạn thời hạn và quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H
9/8/2016
Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời
9/8/2016
Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020.
9/8/2016
Quyết định về việc Điều tra cấp nhật thông tin các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục hành hóa trong nước sản xuất được năm 2016
7/1/2016
Quyết định về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet