Từ khóaTìm theo
Đơn vị ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Từ
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số / Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bản
9/13/2017
Kế hoạch về việc Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2017 của ngành Công Thương
8/1/2017
Kế hoạch thực hiện KL số 10-KL/TW của Bộ CT khóa XII v/v tiếp tục thực hiện NQ TW3, khóa 10 về công tác phòng chống tham nhũng
8/1/2017
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra giám sát 2017 của Đảng ủy Sở
8/1/2017
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác TĐKT 2017
8/1/2017
Kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên đề 2017 thực hiện CT 05 của Bộ chính trị khóa XII
8/1/2017
Báo cáo tổng kết thực hiện CT số 10 của Ban bt về nâng cao chất lượng SH đảng bộ và hướng dẫn số 09 của BTC TW về nội dung sinh hoạt Đảng bộ
8/1/2017
Kế hoạch v/v đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020
8/1/2017
Kế hoạch thực hiện Kh 17 của UB tỉnh về thực hiện KL 120 của Bộ CT
8/1/2017
Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tỉnh 2017
8/1/2017
Kế hoạch triển khai " Tháng hành động vì ATTP" 2017
8/1/2017
kế hoạch v/v đánh giá nội bộ 2017
8/1/2017
Kế hoạch thực hiện chương trình 08 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 120 của Bộ CT ..về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
8/1/2017
Kế hoạch triển khai NQ 05, 06 của BCH TW Đảng khóa XII
8/1/2017
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC 2017
8/1/2017
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC 2017
8/1/2017
KH v/v thực hiện Mục tiêu chất lượng 2017 của Sở 2017
8/1/2017
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC 2017
8/1/2017
Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề xuất khẩu 2017
8/1/2017
Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong sx, kd thực phẩm ngành CT quản lý 2017
8/1/2017
Kế hoạch công tác tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn ,..2017