Từ khóaTìm theo
Đơn vị ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Từ
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số / Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bản
8/28/2017
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
8/14/2017
Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
7/31/2017
Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
9/8/2016
Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020.
6/16/2016
Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
6/7/2016
Quyết định về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
6/7/2016
Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm
6/7/2016
Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí
6/7/2016
Quyết định về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
6/7/2016
Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
5/17/2016
QUYẾT ĐỊNH 64/2007/QĐ-TTG BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TẶNG QUÀ, NHẬN QUÀ VÀ NỘP LẠI QUÀ TẶNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
5/17/2016
CHỈ THỊ 12/CT-TTG NĂM 2016 VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC, VỤ ÁN THAM NHŨNG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
5/13/2016
Quyết định về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
5/13/2016
Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm
3/8/2016
Quyết định về việc điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
2/29/2016
Quyết định về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
2/29/2016
Quyết định về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 - 2020
9/25/2015
Quyết định về việc phê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020
9/25/2015
Tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
8/26/2015
Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương